ช่องทางการสนับสนุนโดเนท

Music, We Enthrone You!

ช่องทางสนับสนุนที่มี

ขอให้ทุกท่านสนับสนุนตามช่องทางที่มี โดยขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บัญชีกลาง

บัญชีธนาคาร ที่สามารถโอนได้

True Wallet

โอนได้ผ่านทางระบบ True Wallet

Paypal

For International Transfer

WeChat Pay

For WeChat User

Alipay

For Alipay Transfer

บัญชีธนาคารกสิกร (ล่าสุด ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป)

066-3-46449-3
ทวินันท์ บุญชู
KBank

True Wallet

095-7232230
วณาวรรณ ชื้นสุวรรณ

Paypal

PayPal

WeChat Pay (Updated 2 Feb 2020)

微信付款,扫码转钱,私信主页你的信息(地址、联系号码和ID ),后台帮你在网站上更新集资额。

Alipay

支付宝付款,扫码转钱。你自己把信息(同上)

music-we-enthrone-you-alipay